Přihlášení

Projekt nanečisto

ŠKOLA NANEČISTO 2017 1. setkání

POPRVÉ „ŠKOLA NANEČISTO“

     Ve čtvrtek 27. 4. jsme se spolu s budoucími prvňáčky, jejich rodiči, prarodiči i sourozenci poprvé setkali ve „škole nanečisto“. Děti s nadšením zasedly do připravených lavic a pomalu se seznamovaly se svými novými spolužáky. Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli, jaké je to být školákem, řešili bingo, hráli si    na zvířátka a povídali si s ostatními. Celé setkání proběhlo v radostné a pohodové atmosféře.

Na příští setkání se těšíme opět ve čtvrtek 18. 5. 2017.

Mgr. Petra Sobková

ŠKOLA NANEČISTO 2017

ZVEME VÁS SRDEČNĚ NA SETKÁNÍ 

27.4.2017 – od 16 – 17 hod 1. setkání – děti a rodiče ve třídě 2.B

18.5.2017 - 2. setkání – děti s TU, KAVÁRNA pro rodiče

8.6.2017 - 3. závěrečné setkání – společná procházka školou, slavnostní pasování na prvňáčky!

Nanečisto - páté setkání.

Ve čtvrtek 9. června 2016 proběhlo poslední setkání školy Nanečisto.

Děti obdržely od třídních učitelek mapy a pasy na razítka a spolu s rodiči prošly školu. Na šesti stanovištích plnily úkoly, které už znaly z předcházejících setkání. 

Ve školní jídelně pak byli předškoláčci slavnostně panem ředitelem pasováni na žáky 1. třídy. 

Moc děkujeme rodičům, kteří se se svými dětmi zapojili do tohoto projektu a umožnili tak dětem seznámit se s jejich budoucí učitelkou, třídním kolektivem a školním prostředím vůbec. 

Krásné prázdniny a na shledanou 1. září.

                                                                                         Mgr. Alena Cieslarová

 

FOTOGALERIE

Nanečisto - čtvrté setkání

Dne 12. května proběhlo na naší škole čtvrté setkání Nanečisto.

Tentokrát jsme se s dětmi a kamarády našich třídních maskotů vydali na cestu kolem světa. Poslouchali jsme hlasy zvířat a určovali, které zvířátko jsme právě slyšeli, věnovali se grafomotorickým cvičením podle toho, jakými dopravními prostředky naši kamarádi cestovali, cvičili zrak a postřeh při sestavování puzzle a nakonec jsme vybarvili obrázek.

Celá hodinka rychle uběhla a už se nemůžeme dočkat na poslední, páté setkání, které proběhne 9. června opět od 16-ti hodin. Tentokrát to bude setkání s rodiči a předškoláčci budou slavnostně pasováni na školáky.

Moc se těšíme.

                                                        Mgr. Alena Cieslarová, Mgr. Soňa Rádlová

4. nanečisto 1. A

 

4. nanečisto 1.B

4. SETKÁNÍ

Milí předškoláčci a vážení rodiče,

připomínáme, že už 4. setkání NANEČISTO, se bude konat ve čtvrtek 12. května 2016 opět od 16-ti hodin. Děti, nezapomeňte si s sebou přinést přezůvky, pití a složku. Moc se na Vás těšíme.

                                     p, učitelka Alena Cieslarová a p. učitelka Soňa Rádlová

Nanečisto - třetí setkání

Ve čtvrtek 14. dubna jsme se sešli už potřetí. 

Tentokrát jsme si s dětmi povídali o ročních obdobích a o jejich znacích. V úvodu společné hodinky děti poznaly 4 pravidla, která se naučíme dodržovat, aby se děti ve škole cítily dobře a bezpečně. V následujících minutách ve skupinkách získávaly indicie, podle kterých pak poznávaly roční období, podle obrázků jsme si povídali o tom, jak poznají, že se jedná o dané roční období.

Nechyběly ani pohybové hry. Dnes to byly Škatule, škatule, hejbejte se!, kdy si děti měnily místa opět podle ročních období.

V závěru pracovaly s nůžkami a lepidlem, kdy vystřihovaly znaky ročních období a lepily je do příslušných okýnek. Výsledky jejich snahy jsou velmi zdařilé. Některé si můžete prohlédnout na fotografiích.

Pro rodiče byla opět připravena beseda, a to na téma Genetická metoda čtení.

Moc se těšíme na příští setkání, které proběhne ve čtvrtek 12. května 2016 od 16 hodin.

Mgr. Alena Cieslarová, Mgr. Soňa Rádlová

3. nanečisto 1. A
3. nanečisto 1. B

Nanečisto - druhé setkání.

Dne 17. března jsme se podruhé setkali s budoucími předškoláčky.

Děti trávily čas v budoucích třídách se svou paní učitelkou. Povídali jsme si o pohádkách, převyprávěli pohádku O Budulínkovi, počítali luštěniny, hráli si na kuřátka a zlou lišku, dokreslovali detaily do obrázku čerta a Káči, učili se říkanku o čertíkovi, kterou jsme doplnili pohybem, zakreslovali do pracovního listu kolečka podle toho, kolik bylo na stanovišti předmětů a nakonec jsme tančili a porovnávali počty pohádkových bytostí na kartičkách.

Hodinka utekla jako voda. Rodiče mezitím poslouchali besedu o typologii osobnosti žáka a jeho učebních stylech. Prý to bylo velmi zajímavé, poučné a hezké. Lektorům moc děkujeme.

Příští setkání proběhne 14. 4. 2016 od 16 hodin. Pro rodiče je zajištěna opět zajímavá beseda. Moc se na všechny těšíme.

                                                          Mgr. Alena Cieslarová, Mgr. Soňa Rádlová

 
2. nanečisto 1.A
 
2. nanečisto 1.B

Pozvánka na 2. setkání

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás a vaše předškolní děti pozvat na 2. setkání Nanečisto, které se koná 17. března 2016 od 16 hodin.

Předškoláčci stráví hodinu s budoucí paní učitelkou ve svých kmenových třídách (nynější 3. A a 3. B), rodiče jsou zváni na přednášku TYPOLOGIE OSOBNOSTI DÍTĚTE A JEHO UČEBNÍ STYLY, která se bude konat ve třídě 1. B (přízemí 2. pavilonu).

Moc se těšíme na příjemně strávenou hodinu s Vámi.

                                                                                  Učitelky budoucích 1. tříd

Nanečisto 2016

Termíny setkání:

11.2.2016 - 1. setkání – děti a rodiče ve třídě s TU

17.3.2016 - 2. setkání – děti s TU, přednáška pro rodiče

14.4.2016 - 3. setkání – děti s TU, přednáška pro rodiče

12.5.2016 - 4. setkání – děti s TU, přednáška pro rodiče

9.6.2016 - 5. závěrečné setkání – společná procházka školou, slavnostní pasování na prvňáčky!

ŠKOLA NANEČISTO 2016

     Vážení rodiče, i v letošním školním budeme pořádat pro děti zapsané na naši školu tradiční projekt: ŠKOLA NANEČISTO. Účast je dobrovolná, ale rádi bychom děti i Vás seznámili se školním prostředím, budoucí paní učitelkou a spolužáky.

      Všechny potřebné informace se dozvíte při zápisech v lednu 2016. Níže se alespoň můžete podívat, jak to vypadalo v minulých letech.

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU

5. ŠKOLA NANEČISTO

Pět setkání Školy nanečisto se uzavřelo ve čtvrtek 4.6. Ve slavnostní náladě přišlo téměř padesát budoucích prvňáčků v doprovodu rodičů. Na všechny čekala cesta školou s plněním úkolů. Děti se nadšeně rozběhly po chodbách a rodiče tak mohli poznat všechna důležitá místa, kde se budou děti od září vzdělávat. Nakonec jsme se sešli ve školní jídelně, kde byli předškoláci pasováni ředitelem školy na prvňáčky. Zaplněná jídelna oceňovala odvahu malých školáků potleskem a všichni už se těšíme, jak po prázdninách nastoupí do první třídy. Dle spokojenosti všech zúčastněných a zvyšujícího se zájmu o naši školu vidíme, že vynaložené úsilí učitelek a organizátorů projektu je smysluplné. Takže za rok na shledanou u dalšího ročníku už tradičního projektu ŠKOLA NANEČISTO!

 

 FOTOGALERIE

ŠKOLA NANEČISTO 4. setkání

V tomto setkání jsme procvičovali grafomotorickou zručnost budoucích prvňáků. Nejprve jsme rozhýbali celé tělo a uvolnili ručičky motivačními hrami a rytmickými říkadly. Pak děti vyplňovaly pracovní listy, na kterých zvířátka cestovala různými dopravními prostředky. Budoucí školáci také poznávali zvířata podle hlasu. Děti si upevnily správné sezení v lavicích a úchop, držení a vedení tužky.
V relaxačních chvilkách jsme si zahráli na vláček, motali klubíčka, skládali puzzle, vybarvili kočičku a nalepili jí vousky.
 
Budeme se těšit na další setkání, tentokrát už poslední ve čtvrtek 4.6.
 

1. setkání NANEČISTO

Dne 11. února 2016 proběhlo 1. setkání NANEČISTO.

         Děti byly při prvním setkání rozděleny do budoucích prvních tříd. Seznámily se se svou budoucí třídní učitelkou, s budoucími spolužáky a s prostory jejich budoucí třídy. Setkání se zúčastnili i rodiče předškoláků.

         V úvodu setkání přivítala děti i rodiče jejich paní učitelka, poté třídy navštívil pan ředitel RNDr. Juraj Hudcovský. Hned nato začaly děti pracovat na své jmenovce – vizitce. Děti s pomocí rodičů na jmenovky napsaly své jméno a nakreslily obrázek, jehož název začíná na stejné písmeno jako jméno dítěte.

         Paní učitelka pak děti seznámila s třídním maskotem, se kterým se budou předškoláčci potkávat v následujících setkáních a poté i v první třídě. S paní učitelkou pak hrály na vláček, kdy se za mašinku řadily vagónky (děti) podle toho, na jakou hlásku vagónek začíná.

         Společná hodinka uběhla velmi rychle. Děti si s paní učitelkou povídaly, hledaly po třídě obrázky zvířátek, jejichž názvy slyšely ve veselé písničce, spolu s rodiči si zahrály hru BINGO a porovnávaly velikost věcí na obrázcích.

         Při závěrečné reflexi všechny děti ocenily aktivity veselým smajlíkem, setkání se jim líbilo a my, paní učitelky, se už těšíme na další setkání, které se uskuteční 17. března 2016.               Mgr. Alena Cieslarová, Mgr. Soňa Rádlová

                     FOTOGALERIE 1.A                                               FOTOGALERIE 1.B 

 

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu