Přihlášení

Školská rada

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY 2016

Členové školské rady:

  1. Jakub Štvrtňa - přítomen 2x
  2. Michal Vančura - přítomen 2x
  3. Vladimíra Kacířová - přítomná 2x
  4. Michael Trojka - přítomen 2x
  5. Lucie Bartková - přítomná 2x
  6. Radek Štang - přítomen 2x

Přizváni hosté v průběhu setkání:

RNDr. Juraj Hudcovský - 1x

Mgr. Tomáš Otisk - 2x

 

Činnost školské rady v jednáních:

26.5.2016

Školská rada byla informována o zájmu a přípravách vedení školy ve vyhlašované výzvě č. 02-16-22 – „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“. Školská rada vzala toto stanovisko na vědomí a souhlasila v pokračujících přípravách. Členové dále projednávali podnět Mgr. Tomáše Otiska ve věcech interních a anonymní podnět školské radě, o jehož obdržení informoval členy školské rady jejich předseda v den konání. K vyjádření a vysvětlení prvně psaného podnětu si školská rada přizvala RNDr. Juraje Hudcovského. Po ukončení se školská rada rozhodla vzít v potaz rozhodnutí a řešení situace RNDr. Juraje Hudcovského jako dostatečné. Druhý podnět se z důvodu anonymity neprojednával. Ředitel školy ještě informoval o chystaném sloučení 5. a 6. tříd. Dále se členové školské rady z řad pedagogů a rodičů dotazovali zástupců zřizovatele na řešení situace s únikem vody, který  činil v řádech korun až statisíce za měsíc. Členové byli informování, že zřizovatel o tomto problému ví a opravy se budou realizovat v nejbližším období a ve finančních možnostech města.

 

12.10.2016

Školské radě byla v časovém předstihu předložena výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Tato výroční zpráva byla všemi členy ŠR důsledně připomínkována. Návrhy změn, úprav a doplnění byly předány přítomnému zástupci k opravě, zapracování do zprávy nové a její následné schválení.

 

Zpracoval: Mgr. Jakub Štvrtňa – předseda ŠR

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu