Přihlášení

ATLETICKÝ 3-BOJ 1. STUPNĚ

V úterý 20.6. se konal atletický 3–boj dětí 1. stupně. Této soutěže se zúčastnilo 9 škol z Třince a okolí. Naše škola si vedla velmi dobře, v celkovém umístění skončila na 3. místě. Naši školu reprezentovali: za 1. třídy Kateřina Podermanská a Matěj Ščigel, 2. třídy Natálie Štelbacká a Jakub Klimek, 3. třídy  Linda Czyžová a Matěj Strokosz, 4. třídy  Dominika Gillová a Petr Stonavský, 5. třídy Radka Štangová a Daniel Bilko.

Nejlepší výkony podali naši druháci, kteří se umístili i na celkovém 1. místěNatálie Štelbacká (1. místo hod míčkem, 2. místo skok do dálky, 2. místo běh na 50 m), Jakub Klimek (1. místo dálka, 1. místo běh, 4. místo míček) a za 5. třídy Daniel Bilko, také celkově 1. místo (1. místo míček, 2. místo běh a 4. místo skok do dálky). Celkově 3. místo získala Linda Czyžová a Matěj Ščigel. Radka Štangová a Petr Stonavský se umístili na 3. místě v běhu na 50 m, Dominika Gillová zvítězila v hodu míčkem.

Oceněným gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci školy.

 

MINI OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

V pátek 16. 6. 2017 proběhl na naší škole 4. ročník mini olympiády v anglickém jazyce. Soutěž je určená žákům 5. tříd. Letošní ročník byl nejpočetnější. Přihlásilo se 19 žáků, kteří zkoušeli doplňovat informace podle poslechu a tipovat správné odpovědi v testových otázkách. Nejlíp si vedla a celou soutěž vyhrála Amálie Staňková s celkovým počtem bodů 27,5. Druhé místo obsadil Jakub Morcinek, 26 bodů. Na třetím místě skončil Jan Horáček, 25 bodů. Jakub Turoň a Danek Bílko měli stejný počet bodů, 21, a obsadili    4. - 5. místo. Soutěže se dále zúčastnili Petr Buzáš, Karolína Sližová, Dominik Czechowski, Tereza Gorniaková, Adéla Vojnarová, Lucie Sikorová, Anna Abesková, Lukáš Klapsia, Dominik Jiří Ott, Nikola Pryczková, Tereza Szlauerová, Vojtěch Malyszek, Karel Koziel a Hana Radová.

Gratulujeme všem.

 

POSLEDNÍ DNY ŠKOLNÍHO ROKU 2.B

Poslední dny školního roku si hezky užíváme. Vyrazili jsme na výlet, kde jsme si vyzkoušeli discgolf, řešili jsme úlohy o místním lesoparku, zahráli jsme si hry a zasoutěžili jsme si. I ve třídě zažíváme spoustu zábavy. Zkrátka se nenudíme :-)

 

DEVÁŤÁCI ČTOU DĚTEM VE ŠKOLCE

V pátek 16.6.2017 se vydalo 6 žáků z 9.B do školky s dětskými knihami pod paží. V jednotlivých oddělení předčítali dětem příběhy. Malí školáčci spokojeně, usebraně naslouchali a po čtení si s deváťáky povídali o tom, co právě slyšeli.

Hlasité předčítání textu bylo pro starší žáky velkým obohacením i zajímavou zkušeností.

 

„WOLFRAM 2017“ - BRANNÁ SOUTĚŽ

Ve čtvrtek 15.6.2017 se čtyřčlenné družstvo žáků 8. tříd zúčastnilo branné soutěže „WOLFRAM“, kterou pořádalo Krajské vojenské velitelství Ostrava ve spolupráci s MěÚ Třinec a ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Jablunkovská 501, Třinec, na jejímž hřišti se soutěž konala.

Žáci soutěžili pro ně v neobvyklých, ale velmi zajímavých disciplínách, jakými byly bojové dráhy: překonávání minového pole, štafetový běh s plížením, přenášením 5 a 10 kg zátěže, přelézáním a podlézáním překážek – to vše museli zdolat v co nejlepším čase! Na čas také museli udělat 100 kliků, 100 dřepů a 100 sedů-lehů jako družstvo - důležitá byla vzájemná spolupráce a plynulá návaznost provedení cviků. Dalšími disciplínami byly střelba na terč a hod granátem na cíl. Úkolem bylo opět dosažení co největšího počtu nastřílených bodů za tým. Na posledním stanovišti čekala žáky zdravověda: ošetření zraněného a znalosti 1. pomoci.  

Naši osmáci - Vendula Maroszová, Filip Geršl, Karol Csicsola a Nikolas Macovský - bojovali ve všech disciplínách statečně a zodpovědně, velmi dobře spolupracovali a obětavě zdolávali jednotlivé úkoly, vzájemně si pomáhali a podporovali se. I když se jim nepovedlo výrazně se prosadit, získali nejen velmi cenné zkušenosti, ale tato soutěž také bezpochyby obohatila a rozšířila jejich dosavadní vědomosti a znalosti.

Celkovou velmi příjemnou atmosféru této zdařilé akce umocnilo krásné slunečné počasí, takže všichni účastníci odcházeli domů s nezapomenutelnými zážitky, plni dojmů a s dobrým pocitem z plnohodnotně prožitého dopoledne.

 

Deváťáci v Brně

Ve dnech 6.6.2017 a 13.6.2017 se žáci 9.A a 9.B zajeli podívat do Brna. Navštívili vědecké centrum Vida, ve kterém si prohlédli na ploše téměř 5000 m2  přes 170 interaktivních exponátů (unikátní stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, CivilizaceČlověk a Mikrosvět).

Žáci 9.A se na jednu hodinu proměnili v chemické laboranty, žáci 9.B si místo toho vyzkoušeli fyzickou zdatnost v JumpParku.

Na zpáteční cestě zaznívala slova spokojenosti s náplní dne nabitého informacemi i dalšími aktivitami.

 

DEN CYKLISTIKY 2017

Ve čtvrtek 15.6. se v krásném letním počasí konal každoroční projektový den cyklistiky. Děti školy se během tohoto dne zdokonalují v jízdě zručnosti, poznávají dopravní značky, učí se základům první pomoc a to vše zábavnou formou. Vítězem tohoto dne se stali všichni zúčastnění od pedagogů, po žáky kteří pomáhali až po soutěžící, jelikož všichni přispěli svým podílem k bezpečnosti naších dětí na silnicích.

 

ZOO Ostrava 6.A

Náš pohodový výlet začal pohodovou cestou se žlutým vlakem přímo z nádraží Třinec centrum. V Ostravě jsme přestoupili na trolejbus a v Zoo byli už  kolem půl desáté. Měli jsme tak spoustu času prolézt si všechna zákoutí a vidět spoustu zvířat. K tomu nám ještě paní učitelka dala pracovní listy, abychom se i trochu vzdělávali.... Cesta vlakem zpátky byla taky super. Celý výlet jsme si opravdu v pohodě užili... až na jedno klíště:-)

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY 2016-2017

V pátek 26. 05. 2017 jsme si na závěr celoroční činnosti tělovýchovných kroužků (Pohybových her a Zdravotní Tv) naplánovali a také uskutečnili turistický výlet do Mostů u Jablunkova, na Studeničné a Gírovou. Cestou na Gírovou jsme si prohlédli lokalitu, kde došlo před léty k sesuvu půdy a která je již nyní krásně zarostlá vegetací a vzrostlými stromy. Z tohoto místa jsme měli také nádherný výhled na Třinec a okolní beskydské vrchy Javorový, Ostrý, Kozubovou a dokonce se nám v dálce, díky krásnému počasí a dobré viditelnosti, ukázala i Lysá hora. Směrem na východ jsme viděli slovenské městečko Čadca a část vysokých mostů z výstavby dálnice vedoucí do Polska. Odměnou za zvládnutou túru nám byly možnosti sportovního vyžití u chaty „Studeničná“ a hlavně bobová dráha ve SKI-areálu v Mostech a různé atrakce, na které se děti velmi těšily a ze kterých měly velkou radost. Celodenní turistický výlet se vydařil po všech stránkách, a to nejen tím, že bylo nádherné slunečné počasí, ale především díky perfektnímu ukázněnému chování dětí. Skvěle reprezentovaly školu na veřejnosti, ve vlaku i během celého výletu, za což je jako vedoucí tělovýchovných kroužků velmi chválím a děkuji.

V přiložené fotodokumentaci si můžete prohlédnout obrázky z výletu a také ukázky z činnosti některých hodin kroužků PH a ZdrTv. 

 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Ve čtvrtek 8. 6. jsme se s budoucími prvňáčky opět setkali ve „ŠKOLE NANEČISTO“. Tentokrát však naše setkání probíhalo trochu jiným způsobem.  Z dětí se stali cestovatelé, kteří měli možnost prohlédnout si nejrůznější zákoutí naší školy.  Na stanovištích rozmístěných po celé škole plnili budoucí školáci mnoho zajímavých úkolů a jako správní cestovatelé získávali za jejich splnění razítka do svých „školních cestovních pasů“. Výprava malých cestovatelů končila ve školní jídelně, kde již byla přichystána slavnostní událost. Rukou paní ředitelky byly děti pasovány na prvňáčky a oficiálně se tak staly školáky.

Všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přejeme krásné léto a těšíme se na viděnou v první třídě.

DEN NETRADIČNÍCH HER 2017

Ve čtvrtek 1.6. se na naší škole konal oblíbený DEN NETRADIČNÍCH HER. Dětem se velmi líbil, také díky počasí jsme mohli uspořádat tradiční fotbalový souboj deváťáku proti učitelům, ceny byly úžasné, prostě všechno klaplo na výbornou a už se těšíme na další ročník. Více naleznete ve fotogalerii. 

 

VÍČKO K VÍČKU PRO MIŠIČKU

Také v letošním roce jsme sbírali víčka pro Míšu. Jak se nám sběr dařil?  

5.A                   17,85 kg

7.A                   7,00 kg

5.B                   46,61 kg          

6.A                   3,25 kg

9.A                     0,40 kg

4.A                    0,40 kg

3.A                   22,80 kg

4.B                    0.50 kg

2.C                    19,60 kg

1.B                     5,70 kg

2.A                    18,00 kg

2.B                    10,25 kg                 

3.B                       6,1 kg  

 

Jste skvělí, děkujemelaughing

ŠKOLA "NANEČISTO"

Ve čtvrtek 18. 5. jsme se s budoucími prvňáčky opět setkali ve škole „nanečisto“. Společně jsme dokázali vyřešit množství úkolů, které nám přinesly známé pohádkové postavičky. S Budulínkem jsme vyprávěli pohádku, hráli jsme si na kuřátka a lišku a také jsme cvičili s čertíkem. Počítali jsme s vodníkem, čertovi jsme dokreslovali chybějící části, vybarvovali jsme korálky pro Káču a malovali jsme hrnečky. Protože byly v naší škole „nanečisto“ samé šikovné děti, všechny úkoly hezky zvládly.

Příští setkání spojené s pasováním budoucích prvňáčků nás čeká 8. 6. 2017. Těšíme se na shledanou.

 

Po stopách císařské Vídně potřetí

Stalo se již tradicí, že první pátek v květnu cestují žáci a žákyně osmých a devátých tříd na jeden den do Vídně. Ne jinak tomu bylo i letos, kdy jsme nastoupili do dvoupatrového autobusu dne 5. 5. 2017 již ve čtyři hodiny ráno. Vybaveni dobrou náladou a především chutí na vlastní oči poznávat bohatou historii císařského rodu Habsburků jsme vyrazili směr Vídeň.

Vídeň nás přivítala příjemným počasím, hlavně že nám nepršelo. Dopoledne už na nás čekaly bohatě zdobené komnaty císařského letního zámku Schönbrunn a  procházka zahradou zakončená společným snímkem před císařskou fontánou.

Odpoledne jsme se prošli centrem Vídně, zavítali jsme i do císařské hrobky zvané Kaisergruft a pak už naše kroky směřovaly do vyhlášené vídeňské kavárny Rosenberger. Za nákup čokolády nebo kávy s vídeňským zákuskem jsme dostali pravý vídeňský porcelánový hrníček jako dárek. Všem nám v kavárně chutnalo a její návštěva byla pro nás příjemným osvěžením po tak náročné procházce centrem Vídně.

Žáci a žákyně se chovali vzorně a disciplinovaně, a proto si mohli sami prohlédnout rušné uličky v okolí katedrály sv. Štěpána – Stephansdomu.

Cesta zpátky do Třince byla veselá a všichni jsme si sdělovali zážitky z návštěvy této evropské metropole. Už nyní se těšíme na příští rok 2018, kdy již podruhé zavítáme ve Vídni do sídla OSN.