Přihlášení

Naše škola má už 50 let!


Vážení absolventi, žáci, rodiče, učitelé a zaměstnanci školy!

 Ve školním roce 2016-2017 uplyne 50 let od otevření naší školy. Oslavy budou probíhat v následujících měsících a budou zahrnovat:

  1. Vydání almanachu k 50. výročí školy
  2. Výzdoba školy dobovými materiály
  3. Den otevřených dveří 12.4.2017
  4. Akademie v KD Trisia 24.5.2017
  5. Prodej upomínkových předmětů k 50. výročí školy (trička, propisky, zápisníky, tašky, …)
  6. Další akce pro žáky, rodiče a zaměstnance školy

Přípravný výbor oslav:

Mgr. Daniela Sliwková, Mgr. Kateřina Gaszková, Mgr. Tomáš Otisk

tel. škola:   558 999 300

e-mail:        

stránky školy: www.zstrikop.cz

POZOR !!! - K přípravě oslav vyzýváme všechny zájemce:

  • k zapůjčení dobových fotografií, zvláště třídních fotografií ke konci školního roku, fotografií ze školních akcí a fotografií školy a jejího okolí (fotografie označte svým jménem, doplňte školní rok, jména osob na fotografiích, název akce, doručte organizátorům oslav)
  • k zapůjčení jakýchkoli historických materiálů na přenosných nosičích (DVD apod.) týkajících se školy – radovánky, lyžařský kurz, výlety, apod. (materiály označte svým jménem, doručte osobně, poštou, elektronickou poštou)
  • k zaslání krátkých vzpomínek na dobu, v níž jste chodili do naší školy (materiály označte svým jménem, doručte osobně, poštou, elektronickou poštou)
  • ke sponzorství – hlavně na vydání almanachu, výrobu upomínkových předmětů, a dále na materiální zajištění příprav a průběh oslav (finanční částky zasílejte na konto 27 - 4608880227/0100, var.symbol – číslo smlouvy o sponzorství nebo rodné číslo, spec. symbol 50, v kanceláři si vyžádejte darovací smlouvu; jména sponzorů/firem budou s poděkováním uvedena v almanachu).

Za jakoukoli pomoc předem děkujeme a těšíme se na Vás.

Přípravný výbor

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu