Přihlášení

Přespolní běh chlapců a děvčat II. stupně

V pondělí 26. 9. 2016 proběhlo v areálu třineckého lesoparku okrskové kolo „Přespolního běhu“ žáků a žákyň II. stupně.

V tomto závodě naši školu reprezentovalo 21 žáků ve čtyřech družstvech.

V družstvu děvčat 6. a 7. tříd startovaly Haltofová M. Sandra, Kristýna Krelová, Aneta Šebestová, Anna Przeczková a Barbora Sližová. Všechna mladší děvčata se umístila až ve druhé polovině startovního pole, jejich tým obsadil 5. místo.

V kategorii starších dívek běžela děvčata 8. a 9. tříd: Sabina Branná, Kristýna Grauzelová, Vendula Orságová, Karolína Alter, Nikola Nogová a Barbora Kobieluszová. Díky výbornému 6. místu V. Orságové a 10. a 11. místu N. Nogové a K. Grauzelové se umístilo družstvo starších žákyň na pěkném 3. místě.

Mezi mladšími žáky, jejichž družstvo tvořili Adam Szarzec, Daniel Sniegoň, Matěj Cieslar a Patrik Klapsia, vynikl výkon M. Cieslara, kterým se svým výkonem dostal na 6. příčku.

V kategorii starších žáků startovali tito chlapci 8. a 9. ročníku: Tomáš Krzemieň, Filip Burgo, Jakub Misiarz, Lukáš Bora, Dominik Leščuk a Filip Geršl. Dobrými výkony J. Misiarze, F. Burga a L. Bory a jejich umístěním se v polovině startovního se starším chlapcům povedlo obsadit  4. místo.

Všem žákům, kteří naši školu zodpovědně reprezentovali a snažili se podat co nejlepší výkony, patří naše pochvala a poděkování.

PŘESPOLNÍ BĚH DĚTÍ 1. STUPNĚ - OKRESNÍ KOLO

Ve středu 5.10. se konalo okresní kolo v přespolním běhu dětí 1. stupně v Jablunkově. Naše škola měla výbornou účast, do tohoto kola postoupilo hned 5 dětí z 1. místa ( Alexandr Tomas Witásek z 1. třídy, Natálie Štelbacká a Jakub Klimek ze 2. třídy, Linda Czyžová ze 3. A, Dominika Gillová ze 4. třídy. 

Přestože vůbec nepřálo počasí a děti běhaly za deště, podařilo se dvěma z nich získat medailové pozice. Jakub Klimek opět zvítězil a Linda Czyžová získala 3. místo. Konkurence byla velká, startovali nejlepší běžci z okresu Frýdek - Místek. Tyto děti si přivezly nejen diplom ale i pěkné medaile. Blahopřejeme k vynikajícímu výkonu.

Projektový den 6. ročníku

Letos poprvé se 6. A zúčastnila projektového dne na II. stupni ZŠ. Žáci spolu s vyučujícími vyrazili autobusem do Planetária v Ostravě. Zhlédli jsme velmi působivou projekci podzimní noční oblohy, vyslechli jsme povídání o planetách, souhvězdích a dalších zajímavostech. Zabořeni v pohodlných křeslech jsme se podívali například na Mars. Po přednášce jsme měli možnost si prohlédnout a vyzkoušet různé pokusy, třeba jsme se pokoušeli na modelu rozpoutat vlnu tsunami nebo vytvořit malé tornádo apod. Akce byla velmi zajímavá a povedená, žáci i učitelé odjížděli s pocitem příjemně a podnětně stráveného dopoledne.

Projektový den 9.A a 9.B

V úterý 20.září 2016 byl na II. stupni naší školy projektový den. Žáci 9. ročníku byli postaveni před téma: Migrace. Téma, které hýbe současným světem, věnují se mu jak vrcholní politici, tak obyčejní lidé. A někteří toto téma zneužívají pro své vlastní cíle politické, náboženské, etnické a vojenské.

Opustili jsme tentokrát školní třídy a využili nabídku Městské knihovny Třinec, která pro nás toto téma zpracovala a připravila pod vedením Hanky Pietrové zajímavé dopoledne. Diskutovali jsme, sledovali prezentaci, rozebírali ve skupinách fotky, na nichž byli běženci v různých situacích.

Bylo pro nás také připraveno malé pohoštění o přestávce.

Závěr našeho zážitkově-naučného dopoledne tvořily ukázky z filmů projektu Jeden svět, které sledovaly osudy běženců.

Byli jsme plni dojmů a téma nás vyčerpalo natolik, že jsme se v závěru nezmohli na jedinou doplňující otázku.

Ohlasy žáků: (budou snad v příštích dnech)

Fotogalerie 

 

PŘESPOLNÍ BĚH DĚTÍ 1. STUPNĚ

Ve čtvrtek 15.9. se konala v lesoparku soutěž v přespolním běhu dětí 1. stupně. Této akce se zúčastnilo 70 dětí, čili 7 škol z Třince a okolí.

Pro naši školu to  byl velmi úspěšný ročník, protože 5 dětí z naší školy získalo 1. místo: Alexandr Tomas Witásek z 1. třídy, Natálie Štelbacká a Jakub Klimek ze 2. třídy, Linda Czyžová ze 3. A, Dominika Gillová ze 4. třídy. Tyto děti také postupují do okresního kola. Dále naši školu reprezentovali: Zuzana Wantulová, Lukáš Cieslar, Nikolas Pištula, Vojtěch Malyszek a Radka Štangová.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a vítězům blahopřejeme.

Fotka:

Veřejná sbírka pro Pavlíka

Aktuální informace o sbírce:

Na začátku prázdnin bylo po přepočítání v kasičkách na MÚ a ve škole dohromady 4.249,- Kč a v kasičce na Charitě 1.642,- Kč. Na účtu sbírky je v tuto chvíli 20.600,- Kč.

Dohromady je tedy vybráno cca 26.491,- Kč .

Předpokládám, že přes prázdniny v kasičkách určitě opět něco přibylo, to se dozvíme až na konci sbírky dne 30.9.2016.

Sbírka tedy ještě nekončí! Prosím pošlete na účet nebo doneste do kasiček jakoukoli částku. Budeme rádi za každou pomoc.

 

Děkuji mnohokrát všem, kteří již přispěli a posílají povědomí o sbírce dále.

 

Za Spolek rodičů

Lucie Bartková

První dny školního roku 2016/2017

Vážení rodiče, milí žáci, vážení návštěvníci webových stránek,

Vítáme Vás v novém školním roce 2016/2017

Začínáme ve čtvrtek 1.9. v 8:00 ve třídách. Prvňáčci budou první den končit v 9.00 hod., ostatní žáci budou končit v 9.40 hod.

Školní družina bude již od 1.9. v běžném provozu od 6:00 - 16:00. Informační schůzka rodičů prvňáčků ohledně školní družiny proběhne 1.9. v 8:20 ve školní jídelně!

V pátek 2.9. mají 1.třídy výuku do 9.40 hod., 2.-5.třídy do 11.40 hod., 6.-9.třídy do 12.35 hod. Od pondělí 5.9. už bude výuka probíhat dle rozvrhů.

Rodiče prvňáčků se vše potřebné dozví na úvodních třídních schůzkách. Některé pomůcky dostanou ve škole. Rodiče mohou už připravit dětem:

- aktovku, pouzdro, nůžky, pravítko, přezůvky, cvičební úbor (sportovní oblečení a vhodnou obuv s bílou podrážkou, ale ne jarmilky) + látkový uzavíratelný pytlík na úbor, výtvarné pomůcky (kelímek na vodu, paletu na rozmíchání barev, ubrus, zástěra nebo tričko, hadřík na úklid).
 
Těšíme se na viděnou už ve čtvrtek!

Mgr. Tomáš Otisk, zástupce ředitele

Slavnostní rozloučení s devátou třídou

V úterý odpoledne proběhlo ve školní jídelně slavnostní rozloučení s žáky a s žákyněmi naší deváté třídy.Vše proběhlo ve velmi milé a přátelské atmosféře. Přejeme všem našim žákům a žákyním do budoucna mnoho štěstí, zdraví a profesních úspěchů. Devět let života na základní škole se nedá krátce vepsat do několika řádků. Podívejte se tedy alespoň na několik fotografií.

9.A

UKONČENÍ ČINNOSTI KROUŽKU „ZDRAVOTNÍ TV“

Konec činnosti kroužku „Zdravotní Tv“ jsme si již tradičně zpestřili exkurzí v bystřickém sdružení Chewal, jež pomáhá lidem s tělesným nebo psychickým oslabením hipoterapií, kdy koníčci pomáhají lidem se zdravotním hendikepem. Paní mgr. Alice Walaská se spolu se svým synem Lukášem velice trpělivě našim žákům věnovali, seznámili jsme se s činností a významem tohoto sdružení a absolvovali jsme s koníčky a také na koníčcích vycházku. Pro některá děvčata to byl velký zážitek, neboť se na koni projela poprvé v životě. Během vycházky paní Walaská vyprávěla dětem o chovu koní, ochotně odpovídala na jejich zvídavé otázky a připravila jim také hru, v níž se pokoušely popsat části těla koně jen hmatem - se zavázanýma očima. Po vycházce, která vedla krásnou klidnou částí Bystřice ve stínu stromů podél potoka Hluchová a která se uskutečnila za nádherného tropického počasí, osvěžily děti koníčky sprchou a odměnily je pamlsky - mrkvičkami a jablíčky přinesenými pro ně z domu jako poděkování za úžasné zážitky. Poděkování za tyto nezapomenutelné zážitky náleží především paní mgr. A. Walaské a jejímu synovi, neboť nám nejen umožnili zúčastnit se této exkurze, ale především proto, že nám obětovali svůj drahocenný volný čas.

FOTOGALERIE

UKONČENÍ ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KROUŽKU „POHYBOVÉ HRY“

S koncem školního roku končí v tomto měsíci také činnost pravidelných tělovýchovných kroužků: pohybových her a zdravotní tělesné výchovy. V rámci „Pohybových her“ se děti seznamovaly s různými druhy sportu, míčových her a cvičení. Za dětmi přijeli i instruktoři golfu a zasvětili je do tohoto dnes velmi populárního sportu. Činnost kroužku jsme letos v červnu ukončili v blízkém lesoparku – zde jsme využili různých atrakcí, a se zájemci jsme také ještě navštívili krytý bazén, kde měly děti největší radost z tobogánu.

 

FOTOGALERIE

MINIOLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

V pátek 17. června se uskutečnila na naší škole miniolympiáda v anglickém jazyce 5. tříd. Soutěž měla tři části: poslechovou, gramatickou a čtení s porozuměním. Zúčastnilo se jí 17 žáků. První místo získala Klára Turoňová s 27 body, na 2. a 3. místě skončili Veronika Ciencialová a Vojtěch Pindur s 24 body, 4. místo obsadila Liliana Sabelová s 20 body, 5. místo získal Matěj Cieslar s 18 body. Soutěže se dále zúčastnili Miriama Malinová, Věra Nohalová, Michaela Matušková, Vítek Holub, Anna Przeczková, Marika Raszková, Veronika Hasaliková, Helena Walaská, Kristýna Švančarová, Sára Szlauerová, Michal Podermanski a Dominik Suchoň. Gratulujeme všem zúčastněným.

FOTOGALERIE

Praha 2016

Třídy 8.A a 8.B se v závěru školního roku vydaly na výlet do Prahy.

Ranní brzké vstávání nebyl problém, cesta vlakem společnosti RegioJet do Prahy taky ne, by naopak, protože jsme měli možnost využít online připojení k internetu, uběhla cesta celkem rychle.

Postupné přemísťování se o Praze od jedné zajímavosti k druhé, to už malý problém byl.

Začali jsme cestou na Petřín - někteří pozemní lanovkou, pár statečných (a lenivých čekat v dlouhé frontě) šlo pěšky. Po návštěvě zrcadlového bludiště  a krátkém odpočinku jsme se vydali kolem Strahovského kláštera a přes Loretánské náměstí na Pražský hrad. Tam jsme se fotili u vojáků hradní stráže a počkali jsme si na jejich střídání.

V areálu Pražského hradu jsme navštívili Chrám sv.Víta a Zlatou uličku s mrňavými domky, věž Daliborku se středověkým vězením a mučícími nástroji té doby a po Starých zámeckých schodech jsme areál opustili a přemístili se na Malou Stranu.

Přes Kampu, Karlův most a Staroměstské náměstí s orlojem jsme se nakonec dostali na naše vytoužené Václavské náměstí, kde naše pěší putování téměř končilo. Mohli jsme si nakoupit něco v obchodech za pražské ceny, odpočinout si, osvěžit se. Pak jsme se vydali na poslední část pěší túry Prahou, a to na nádraží, odkud nás opět vlak společnosti RegioJet odvezl domů, do Třince.

Cesta domů byla možná lepší než cesta do Prahy, protože jsme seděli po 6 v jednotlivých kupé. A co jsme vyváděli, nechtějte vědět. Ale svá místa jsme po menším nátlaku třídních učitelek opouštěli jako slušňáci... 

Hodnocení žáků:

Dne 8.6 2016 jsme jako třídy 8.A a 8.B navštívili hlavní město PRAHU. Po dlouhé cestě ve vlaku,  ve kterém jsme se pobavili, jsme vystoupili na Hlavním nádraží v Praze. Potom jsme cestovali tramvají na lanovku na Petřín. Našlo se pár mezi námi, kteří vyšli kopec pěšky, ale většina se vezla lanovkou pro více osob. Prohlédli jsme si turisty vyhledávaná místa a naší poslední zastávkou bylo Václavské náměstí, kde jsme si zašli do oblíbených obchodů, pár z nás si zašlo odpočinout, ale většina si užívala Pražského prostředí a atmosféry. Cestou zpátky jsme byli unavení ale zároveň plní energie. Tento výlet se mi moc líbil a jsem ráda za navštívení našeho hlavního města. Nikola Nogová

Viděl jsem poprvé památky a Prahu.

Výlet se mi líbil, ale paní průvodkyně mluvila potichu.

Výlet se mi líbil, hned bych jel znovu.

Škoda, že jsme nestihli bludiště i rozhlednu.

Fotogalerie

 

 

HYUNDAI

V závěru školního roku nastal čas exkurzí a výletů.

Žáci 8. a 9. ročníku se měli možnost zúčastnit exkurze do automobilky Hyundai v Nošovicích.

Původně jsme měli obavy, že budeme muset zájemce odmítat, protože  jsme mohli obsadit místa v jednom autobusu. Nakonec se z 67 žáků  přihlásilo jen 35. A určitě nelitovali.

Po příjezdu jsme byli v konferenčním sále seznámeni s profilem automobilky formou prezentace, pak jsme obdrželi bezpečnostní prvky (přilby, brýle a vestu) a sluchátka, pomocí nichž jsme dostávali informace o tom, kde se právě nacházíme a co můžeme vidět. Prohlédli jsme si všechny provozy od lisovny přes montážní halu a převodovkovnu, kromě lakovny (kvůli bezprašnosti tam exkurze nesmí). Vše jsme absolvovali pohodlně usazení v elektrovláčku, který nás provezl celým areálem.

Na závěr jsme mohli klást zvídavé otázky, kterých jsme neměli mnoho, protože výklad byl tak podrobný, že se vlastně nebylo na co ptát.

K z nejzajímavějším informacím patřilo to, že z automobilky vyjede každou hodinu 66 nových aut a na jejich výrobě se kromě asi 3,5 tisíce zaměstnanců podílí asi 500 robotů.

Určitě bylo super, že jsme mohli vidět, jak se pracuje ve firmě 21. století, jen nás mrzelo, že se v celém areálu nesmí fotit ...

Ohlasy žáků:

Bylo fajn, viděla jsem nové věci a zjistila jsem, jak se vyrábějí nová auta.

Bylo to zajímavé, nejlepší byl vlak a projekce.

Netušila jsem, že za jednu hodinu se vyrobí tak nějak 65 aut.

Byla to pěkná exkurze, hned bych jel zas.

Supr provedení a pospání všech budov, ve kterých jsme byli.

Fotogalerie

 

VÝLET ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Úterý strávili naši parlamenťáci v Světě techniky v Ostravě, kde byl pro ně připraven program Roboti v našem životě.

 

FOTOGALERIE

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu